miércoles, 28 de julio de 2010

La nova Reforma Laboral, més desregulació i precarització de les condicions de treball.

No hay comentarios:

Publicar un comentario