miércoles, 23 de marzo de 2011

Proposició no de Llei sobre la contractació, com a personal laboral fix discontinu, del personal adscrit a les Brigades de Reforç el 21-5-2009 desprès de convocar les concentracions autoritzades una vegada es va signar el V Conveni Col.lectiu. I hon estaves tú?

Proposició no de Llei sobre la contractació, com a personal laboral fix discontinu, del personal adscrit a ...

No hay comentarios:

Publicar un comentario