miércoles, 27 de abril de 2011

CGT-PV exigeix treball fix i formació en el Dia Internacional contra els accidents laborals

dijous 28 d'abril de 2011
Malgrat l’important descens de l’activitat industrial, cada dia moren dos treballadors en accidents de treball a Espanya. CGT es concentrarà a les 11h en Alacant i a les 12h en Castelló davant la Inspecció de Treball en protesta per les 737 víctimes d’accidents laborals registrades en el 2010
La defensa de la salut dels treballadors és prioritària per a la CGT. Una primera aproximació a les dades existents sobre sinistralitat laboral i malalties professionals durant el 2010, reflecteixen una tendència descendent en relació a 2009. No obstant açò, existeixen altres indicadors que mereixen ser tinguts en compte, per a comprendre millor els efectes negatius de la crisi:
En els dos últims anys, a causa de la crisi econòmica, han descendit sensiblement tant l’ocupació com el nombre d’hores treballades, per la qual cosa amb una economia en plena activitat (construcció, indústria, etc.) el nombre de víctimes d’accidents laborals seria, desgraciadament, similar al dels pitjors anys.
Els accidents laborals sense baixa augmenten, el que sembla ser un indicador que la conjuntura del mercat laboral està fent que les i els treballadors acudisquen al seu treball en condicions de salut deficients.


També és molt destacable com els accidents laborals es concentren en els joves i en els treballadors de més edat, aixó no augura res bó en relació al retard de l’edat de jubilació que se’ns ve damunt. Els joves d’entre 18 i 26 anys tenen un 50% més de probabilitats de patir un accident laboral, a causa de la precarietat en els contractes introduïda amb les reformes laborals, que ocasionen que aquests treballadors temporals o subcontractats manquen de la formació necessària, estiguen més pressionats per les presses, la incertesa del seu futur en l’empresa, el despotisme dels comandaments, la falta de representació sindical, etc.
La salut laboral és una part essencial de la salut social. Des de la CGT-PV considerem que les administracions i els empresaris estan obligats a vigilar el compliment de les normes de seguretat en el treball, així com a formar adequadament a tots els treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals. En eixe sentit, i quan la relació entre precarietat i sinistralitat està demostrada, exigim la derogació de les reformes laborals i la implantació d’uns contractes fixos i amb garanties per als treballadors, suprimint també la modalitat de subcontractació que és una altra de les principals fonts de defuncions en el treball.

No hay comentarios:

Publicar un comentario