martes, 12 de noviembre de 2013

Compareixença del conseller de Governació i Justícia, senyor Serafín Castellano Gómez, per a informar sobre el Projecte de llei de pressupostos de La Generalitat per a l’exercici 2014

No hay comentarios:

Publicar un comentario