domingo, 16 de marzo de 2014

Proposició no de llei sobre el pagament del deute que el Consell manté amb els consorcis de bombers provincials de València, Alacant i Castelló, presentada pel Grup Parlamentari Socialista

No hay comentarios:

Publicar un comentario