martes, 7 de julio de 2015

Decret 10/2015, de 6 de juliol, del president de la Generalitat, de modificació del Decret 7/2015, de 29 de juny, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat

No hay comentarios:

Publicar un comentario