miércoles, 1 de julio de 2015

Decret 9/2015, de 30 de juny, del president de la Generalitat, pel qual determina les secretaries autonòmiques en què s'estructura la Presidència de la Generalitat i les conselleries

No hay comentarios:

Publicar un comentario