miércoles, 1 de julio de 2015

Primeres mesures del Consell - 1 de juliol del 2015

El Consell, reunit en sessió plenària, ha aprovat les primeres mesures en què començarà a treballar el Govern valencià
- Cessar els liquidadors de RTVV
Vicepresidència, Portaveu del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives 
- Iniciar els tràmits legals oportuns per a l'eliminació dels copagaments i traslladar una iniciativa legislativa a les Corts perquè es puga derogar la normativa.
- Encomanar l'Advocacia de la Generalitat la retirada del recurs de cassació que l'anterior Govern va interposar en el TS com a conseqüència de la sentència del TSJCV que va anul·lar les ordes de copagament.
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic 
- Instar la Intervenció General perquè sol·licite a les intervencions delegades un informe de la situació econòmica de les conselleries en data 1 de juliol.
- Sol·licitar retardar la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera perquè encara hi ha governs autonòmics que no han tingut temps per a preparar la reunió.
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques 

- Creació de l'Agència Valenciana de Resposta a les Emergències que aglutinarà la gestió de les emergències a la Comunitat Valenciana amb un comandament únic. 
- Sol·licitar informes de prevenció de riscos laborals per a conéixer la situació dels jutjats per a poder prioritzar reformes en els jutjats més necessitats.
- Iniciar el diàleg amb els col·legis d'advocats de la Comunitat Valenciana per a revisar la baremació del torn d'ofici que situa els costos en una situació de precarietat.
- Crear una Comissió Interdepartamental per a millorar la reparació de les víctimes de delicte.
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport 
- Consensuar l'inici de curs escolar en la segona setmana de setembre, sobre el dia 10. Es reuniran les meses tècniques i sectorial per a acordar la data amb la comunitat educativa.
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
- Sol·licitar una auditoria de les concessions sanitàries privatitzades tenint en compte els informes de la Sindicatura de Comptes i si hi ha incompliments dels contractes es requerirà que es complisquen.
- Paralitzar la demolició de l'antic Hospital La Fe fins a veure amb els informes si hi ha una possibilitat de rehabilitació i fins que es planifique l'atenció sanitària de la zona.
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
- Modificació de les normatives d'horaris comercials, en concret la que declara zones d'interés turístic, i aprovar una moratòria sobre l'obertura de grans superfícies comercials i supeditar-les a la creació de llocs de treball de qualitat.
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural 
- Traslladar un missatge als ciutadans sobre la necessitat d'un comportament cívic per a evitar possibles incendis forestals. En este sentit, es proposa realitzar una campanya a través dels municipis.
- Proposar València com a seu per a realitzar una trobada tècnica i política de les comunitats autònomes del mediterrani espanyol de manera que puga haver-hi una postura mediterrània en la Conferència de Canvi Polític de París.
- Aprovació del Pla de Desenvolupament Rural.
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori 
- Elaborar una llei sobre la funció social de la vivenda.
- No executar cap desnonament a persones en risc d'exclusió social del parc públic de vivendes.
- Paralitzar l'ATE de Rabasa fins que el nou Govern puga reformular-lo.
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació 
- Col·laborar amb l'ONG Transparència Internacional per a realitzar un seguiment de la gestió del Consell de manera quotidiana.
- Facilitar el treball dels diputats i l'entrega de documentació a estos i que posen tota la documentació i la seua disposició en la seu parlamentària.
01/07/2015
  
 
        

El Consell acuerda crear una Agencia de respuesta a las emergencias
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1925527  01-07-2015 / 14:11 h EFE   El Gobierno valenciano ha acordado la creación de la Agencia valenciana de respuesta a las emergencias para prestar una atención centralizada y ofrecer un mando único ante posibles incendios o inundaciones. La portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado tras el primer pleno del nuevo gobierno, que los meses de verano son más proclives a las emergencias por incendios forestales y la respuesta a ellos tienen que depender de un único mando. La nueva Agencia de respuesta a las emergencias, que dependerá de la Conselleria de Justicia, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, es "lo que demandan" las personas que trabajan sobre el terreno, según Oltra. La portavoz ha explicado que en una situación de cambio climático las emergencias y los desastres naturales "van a ser cada vez más frecuentes", y ha citado entre ellos los incendios forestales que se producen en verano y las inundaciones que pueden registrarse en otoño.


No hay comentarios:

Publicar un comentario