miércoles, 2 de diciembre de 2015

Projecte de llei de pressupostos de La Generalitat per a l'exercici 2016. Esmena a la totalitat presentada pel Grup PP

No hay comentarios:

Publicar un comentario