viernes, 3 de febrero de 2017

Projecte de llei, de la Generalitat, pel qual es crea l’agència valenciana de seguretat i resposta a les emergències. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local
No hay comentarios:

Publicar un comentario