miércoles, 7 de marzo de 2018

Decret 10/2018, de 9 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de voluntariat de protecció civil de la Comunitat Valenciana, i es crea i regula el Registre dels Serveis de Voluntariat de Protecció Civil

No hay comentarios:

Publicar un comentario