sábado, 2 de marzo de 2019

Decret 21/2019, de 15 de febrer, del Consell, pel qual es modifica el Decret 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, i pel qual s’aproven les normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals a observar en l’ús festivorecreatiu del foc en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal

No hay comentarios:

Publicar un comentario